Gdańsk 22.01.2019

Pani Barbara Wypustek od wielu lat jest bardzo aktywnym wolontariuszem Fundacji Hospicyjnej, zawsze gotowym do wsparcia nas przy realizacji różnych projektów charytatywnych. Jako znakomita artystka służy nieocenioną pomocą nie tylko przy największych wydarzeniach jak „Pola Nadziei na Pomorzu”, „Gwiazdy malują gwiazdy”, czy kwesty na cmentarzach, ale uczestniczy też w akcjach, wymagających zaangażowania, skupienia w pomoc pojedynczym podopiecznym. Jest też pomysłodawcą kilku własnych projektów malarskich – projekt kartek świątecznych.

Życzliwa, serdeczna, otwarta, wielokrotnie dała się poznać jako przyjaciel od serca.

Anna Janowicz

Prezes Fundacji Hospicyjnej